Automatski mjenjač-Treba li povući ručnu prije isključivanja auta?

by | avg 1, 2021 | Auto | 0 comments

Ukoliko vozite autombil sa automatskim mjenjačem, ovo vam može koristiti.

Vozači automobila sa automatskim mjenjačem pri zaustavljanju vraćaju mjenjač u položaj P, a zatim isključuju vozilo.

Je to dovoljno?

Nije, pogotovo ako se krećete uzbrdo ili nizbrdo, trebalo bi da povučete i parkirnu kočnicu.

Položaj P omogućava mehanizam zaključavanja igle u mjenjaču, tako da vozilo drže pogonski točkovi. Ali može da popusti pod opterećenjem, kao u slučaju automobila parkiranog nizbrdo.

Ako se krećete nizbrdo, držeći stopalo na kočnici, prebacite mjenjač u položaj N, a zatim povucite parkirnu kočnicu.

Električne parkirne kočnice obično čuju zvuk zatezanja. Otpustite nogu sa kočnice i ponovo pritisnite – tako će sva masa vozila biti na parkirnoj kočnici. Zatim prebacite mjenjač u položaj P i isključite vozilo.

U suprotnom, bez obzira na konfiguraciju parking mjesta, povucite parkirnu kočnicu.

Crna-hronika.info